Carmen Amaya

Carmen Amaya (1913-1963) .

Nascuda a Barcelona a la platja del Somorrostro, la balladora de sobrenom “La Capitana” és una força de la naturalesa i revoluciona el ball femení flamenc, sobretot de peus.

……………


Carmen Amaya (1913-1963)

Nacida en Barcelona, en la playa del Somorrostro, la bailarina apodada “La Capitana” fue una fuerza de la naturaleza y revolucionó el baile femenino flamenco, sobre todo de pies.

……………


Carmen Amaya (1913-1963)

Born in Barcelona on the Somorrostro beach, the dancer nicknamed “La Capitana” was a force of nature and revolutionized female flamenco dance, especially the footwork.