La Caldera

LA CALDERA

Centre de creació de dansa i arts escèniques fundat a Gràcia el 1995, pels joves artistes Álvaro de la Peña, Toni Mira-Clàudia Moreso, Lipi Hernández, Inés Boza-Carles Mallol, Alexis Eupierre (actual director artístic), Carles Salas, Montse Colomé, Maria Rovira i Sol Picó (avui ja sense les dues darreres). La Caldera s’ha convertit els darrers anys en una activa fàbrica de creació independent, atenta a la recerca i als valors emergents, que visibilitzen amb la recent Sala 0. El centre treballa amb una base estable de coreògrafs residents i un dels seus valors és la convivència entre generacions i estils. Són Premi Nacional de Dansa de la Generalitat de Catalunya 2006.

……………


LA CALDERA

Centro de creación de danza y artes escénicas fundado en Gràcia en 1995, por los jóvenes artistas Álvaro de la Peña, Toni Mira-Clàudia Moreso, Lipi Hernández, Inés Boza-Carles Mallol, Alexis Eupierre (actual director artístico), Carles Salas, Montse Colomé, Maria Rovira i Sol Picó (hoy ya sin estas dos últimas). La Caldera se ha convertido en los últimos años en una activa fábrica de creación independiente, atenta a la experimentación y a los valores emergentes que visibilizan en su reciente Sala 0. El centro trabaja con una base estable de coreógrafos residentes y uno de sus valores es la convivencia entre estilos y generaciones. Merecieron el Premio Nacional de Danza de la Generalitat de Cataluña en 2006.

……………


LA CALDERA

This centre for dance creation and the performing arts was set up in Gràcia in 1995 by the young artists Álvaro de la Peña, Toni Mira-Clàudia Moreso, Lipi Hernández, Inés Boza-Carles Mallol, Alexis Eupierre (current artistic director), Carles Salas, Montse Colomé, Maria Rovira and Sol Picó (the latter two no longer involved). In the last few years La Caldera has become a busy factory for independent creation, particular attentive to research and up-and-coming talents, whom it presents at the newly opened Sala 0. The centre boasts a stable team of resident choreographers and one of its strong points is the coexistence of generations and styles. It won the National Dance Award of Catalonia in 2006.