Rosita Segovia
Descripción 
 

+ info 
Rosita Segovia (1922-2003)

Nom artístic de Rosa Balcells Font. Alumna de Pauleta Pàmies, als quinze anys ja actua com a estrella al Liceu i el 1937 n’és primera ballarina amb Joan Magriñà. La seva carrera posterior es desenvolupa en el ball espanyol com a parella de ball del popular Antonio, en els escenaris i en pel•lícules com Luna de miel (1959), de Michael Powell.

……………


Rosita Segovia (1922-2003)

Nombre artístico de Rosa Balcells Font. Fue alumna de Pauleta Pàmies, y a los quince años ya actuó como estrella en el Liceo, y en 1937 era la primera bailarina de ese teatro junto a Joan Magriñà. Su carrera posterior se desarrolló en el baile español, como pareja de baile del popular Antonio en los escenarios y en películas, como Luna de miel (1959), de Michael Powell.

……………


Rosita Segovia (1922-2003)

Stage name of Rosa Balcells Font. She trained under Pauleta Pàmies and in 1937, at the age of fifteen, she was already a star at the Liceu and prima ballerina with Joan Magriñà. She later focussed her career on Spanish dance as partner to the popular Antonio, on the stage and in films like Honeymoon (1959), directed by Michael Powell.Rosita Segovia. Luna de Miel (1959)

Ver todas las imágenes