Atrás

 

 

 

L’Institut Basc Etxepare és una entitat depenent del Govern Basc l’objectiu del qual és promoure i difondre la llengua i la cultura basca a l’exterior.

 

 

El site etxepare.liquidmaps.org de l’Institut ha estat creat i editat en 2014 per liquidDocs, per reflectir els projectes liderats, produïts, gestionats o recolzats per la institució a les seves diferents àrees de treball. L’eina complementa www.etxepare.net situa l’activitat de l’organització en el mapa del món, i ofereix així mateix un espai organitzat i estable –permanentment actualitzat en el qual poder mostrar els projectes empresos. I, al mateix temps, posa a l’abast de qualsevol persona interessada importants referències de la cultura i la creació basca actual.

 

Les accions es classifiquen, segons la seva naturalesa, en tres apartats diferents, cadascun dels quals acull diverses seccions des de les quals accedim als microwebs específics de cada projecte: Xarxa Universitària Internacional (lectorats i càtedres), Activitats de l’Institut (produccions i coproduccions, promoció de la cultura basca i fires professionals internacionals), i Projectes Subvencionats (assistència a fires i difusió de la cultura basca).

 

Aquesta classificació s’aplica també als seus corresponents mapes, els quals permeten situar les línies de treball de l’institut en el context geogràfic internacional i mostrar, de manera gràfica i directe, l’abast de les accions promogudes per la institució.

 

 

 

 

 

 

liquidMaps és una activitat subvencionada per: