Maite Oliva Wikiartmap

Maite Oliva Wikiartmap

 

http://es.wikiartmap.com/ - El mapa del arte en el espacio público

Maite Oliva Wikiartmap
Maite Oliva Wikiartmap

 

Presentació i llançament del Wikiartmap a l’Arts Santa Mònica