Joaquim Noguero

Joaquim Noguero és professor de Periodisme cultural a la facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull des del 1999, on també ho ha estat de Gèneres periodístics d’opinió. Crític de dansa deLa Vanguardia des del 2002 (i en altres diaris des de 1991), ha publicat crítica i reportatges de dansa en moltes revistes especialitzades. Des de 2007 dirigeix la revista Reflexions entorn de la dansa, una publicació del Mercat de les Flors. Entres altres llibres, ha estat l’editor de ¿Se homogeneiza la danza?(subtitulatFormas de apoyo a la creación y a la formación de públicos, 2008),  Condiciones para la creació coreográfica: fundamentos e instrumentos(2009) i El espectador activo(2011).